Tar du backup på livet?

Tar du backup på livet?

En del företag har som vana att göra återläsning av sina backup-system för att se hur bra de fungerar ifall en kris blir ett faktum. Är det så livet också fungerar?

I morse blev jag varse om att det är två år sedan jag själv var med om en större incident där jag praktiskt taget plötsligt stod ensam ned ungar och deras framtid. Idag, åren senare, inser jag att livet kanske gjorde just en sån backupåterläsning på mig för att testa hur väl jag byggt upp min egen struktur

För vad hade jag gjort som företag i en sits där ingenting varit förberett för haverier? Hade jag varit lite latare kanske backupen inte hade återställt lika bra. Vad hade hänt tex, om jag varken haft jobb, pengar, eller hem i ett sånt ögonblick?