På fritiden, när det finns tid över, är jag lite av en mångsysslare och jag brinner för både programmering och drift. I mån av tid är jag lite av en konsult som befinner mig i skymningszoner kring webhosting, drift och programmering med allt vad det innebär. Med andra ord, jag tar en del uppdrag om så är önskvärt av en köpare.

Priser är angivna exklusive moms. Arvodet ligger vanligtvis mellan 200-1000 SEK/timme beroende på uppdragets karaktär – eller enligt överenskommelse.

 • Hosting av webb och mail
  • En ständig utmaning att alltid bli bättre och hålla samma standard som en vanlig webbplatsleverantör är mitt stora mål.
  • Drift och upptid ligger i led med hur länge det finns ström i ledningarna och någon form av nätverkstrafik in. Nätverket är redundant, vilket innebär att det normalt sett finns flera länkar in i servrarna, förvisso i samma nätverkskabel – men beroendet av att en leverantör alltid måste fungera minskar med detta. Det finns både ipv4 och ipv6 in samt plattformer för att tillhandahålla både bland annat PHP 5.6, PHP 7.0
  • Flertalet servers är virtualiserade för att kunna hålla strömförbrukningen nere
 • Mjukvaruutveckling
  Sker vanligtvis i PHP eller C# vid behov
 • Service
  Som ensam leverantör av webbtjänster krävs det också kunskap om drift, nätverk och hårdvara. Alla spektrum uppfylls således här och till viss del utförs service på hårdvara, dock betydligt mindre än mjukvarurelaterade uppgifter
 • Fotografering
  Ett kanske ganska oväntat tillägg i det stora hela, men ja! Fotouppdrag utförs också, dock i mindre skala för tillfället, på grund av tidsbrist. Mer information följer, om detta (med portfolio).

Special

 • Facebook
  Just nu finns det viss möjlighet att göra anspråk på Facebook-platser som normalt sett inte går att göra anspråk på. Detta kräver dock en del åtgärder för att få i funktion, så arvodet här är av förklarliga skäl högre än vanligt: 2000 SEK, per anspråk – oberoende av om anspråket beviljas eller ej.

Övrigt – Interna referenser

Bitbucket – Publicerad källkod
JIRA – Issue tracker för den publicerade källkoden
Dokumentation
Portal
DNSBL Blacklist (Svartlista mot spam och öppna proxys)
FraudBL – Svartlista motsvarade DNSBL men mot grövre Phishing och dylikt