fbpx

För att det skall bli lättare att hänga med i svängarna, tänkte jag att skriva en Metro-Viralgranskarna-Dementi för ett problem som verkar bli allt vanligare på Facebook. Risken att man börjar misstänka varandra och sina vänner för att inte vara pålitliga är extremt påtaglig i det här fallet och jag vill därför rikta uppmärksamheten mot att det inte nödvändigtvis är dina vänner som anmäler dina inlägg.

Facebook har under en bra tid tillbaka ”lovat” att ta hand om hat och hot på sin plattform. Man pratar ofta om att högerextremism är ett stort problem, men det hör inte till ovanligheten att även sådant, som oppositionen kallar för vänsterextremism, åker från Facebooks plattform. Det är därför också viktigt att man känner till att Facebook använder sig av teknik som bevisligen har koll på allt du gör, även om du försöker maskera det.

Det finns åtskilligt antal labbförsök med deras plattform som otvetydigt pekar på ett antal viktiga saker som sker när du skriver ett inlägg:

  • Du kan skriva ett inlägg i form av ett foto. Facebook läser av din bild. Om det råkar vara ett inlägg med en heilande Hitler (i textformat) så bör du inte bli förvånad när du blir utslängd från Facebook i X antal dagar. Det finns tillfällen, där helt vanliga bilder som inte bryter mot reglerna, leder till exakt samma oåterkalleliga incident. Vid det här laget är det allmänt känt att ”folkmordsgiraffen” är av sådan karaktär att du kan bli utslängd från Facebook.
  • Exakt. Vanliga foton genomsöks efter så kallad ”OCR-text”, dvs bilder som datorer kan läsa av maskinellt efter text. Detta görs redan för fakturor. Facebook är inte ett undantag. Snarare tvärtom. De är ute efter ditt heilande.
  • Du bör undvika svärande i videos. Skall du ändå svära, gör då helt klart för dig att den, om du är influencer, kanske inte kommer gå att marknadsföra. Svärande är något man onekligen söker igenom när granskningar görs av material på Facebook.
  • Bestämmer du dig ändå för att svära i en video, men väljer att censurera svärandet är det inte säkert du kommer undan ändå. Pratbubblor, utropstecken, stjärnor, pip och diverse andra ”snällhetsgörande” medel struntar man i. Svär du så svär du, oavsett i vilken form det sker. Med andra ord kan du fortsätta skita i marknadsföringen.
  • Det du delar behöver inte bryta mot reglerna – om du läser Roger McNamees bok ”Zucked” så kommer du få en djupare insikt kring hur delningsalgoritmerna fungerar och därmed också förstå att algoritmerna är FUCKED UP! Algoritmerna jobbar i synnerhet på att få dig att stanna kvar på Facebook och interagera mera. Om delningar av ointressant material görs, kommer du sannolikt lämna plattformen fortare. Med andra ord är risken extremt stor att det är just högerextremt material som kommer fånga uppmärksamheten och få dig att stanna kvar.
  • Skriva saker tagna ur kontext hjälper dig inte. Ord såsom ”mansgris” kan vara förbjudna att skriva. Men möjligtvis först efter att en djupgående analys av dina vänner gjorts. Är du ”vänster” är det större risk att du blir avstängd om du skriver om män och deras dåliga egenskaper än om du är ”höger”.

Det är antagligen stor sannolikhet att du, utifrån dina handlingar sedan ditt första inlägg på Facebook är placerad i ett fack. Eller som vi också brukar kalla det för: Åsiktsregistrerad.

Glöm inte att läsa boken ”Zucked”. Med lite tur skrämmer boken dig så pass mycket att du helst inte vill ha med plattformen att göra mer.

av Tornevall

Fotograf, musiker, filmare. Estetikens alla nyanser i ett, kombinerat med humor och ett förflutet inom vård- nöjes- och programmeringsbranscher.