Letsencrypt and webservices auto-restart

So I have a bunch of SSL-certificates, wildcarded, that is renewing from time to time. And since I hate googing for things ending up without any results anyway, I recently wrote a script that is checking against apache and nginx pid-files if any pem-files in the letsencrypt directory (under /etc/letsencrypt) are newer than the last restart time of the webserver.

If the pid files for apache and nginx are older than the respective pem-file, the script is set to restart the webserver. The script itself has focus on apache, since I still have unmigrated services left in my systems. The below script has been set to email me on such changes, but has been removed from this snippet.

#!/bin/bash

apachePid=/var/run/apache2/apache2.pid
nginxPid=/var/run/nginx.pid

ap=$(which apachectl)
allowSslScan=0
apacheDate=""
if [ -f $apachePid ] ; then
	allowSslScan=1
	apacheDate=$(date -r ${apachePid} "+%s")
	restartCmd="$ap restart"
fi

if [ -f $nginxPid ] ; then
	nginxDate=$(date -r ${nginxPid} "+%s")
	allowSslScan=1
	if [ "" != "$apacheDate" ] ; then
		if [ $nginxDate -gt $apacheDate ] ; then
			echo "Nginx date is newer than apache, will use that instead."
			apacheDate=$nginxDate
		fi
	else
		apacheDate=$nginxDate
	fi
	restartCmd="service nginx restart"
fi

if [ "$allowSslScan" = "1" ] ; then
	requireRestart=0

	if [ -d /etc/letsencrypt/live ] ; then
		pems=$(find /etc/letsencrypt/live -type l)
		for pem in $pems
		do
			realfile=$(readlink -f $pem)
			thisDate=$(date -r $realfile "+%s")
			if [ $thisDate -gt $apacheDate ] ; then
				requireRestart=1
			fi
		done
	fi
	if [ "$requireRestart" = "1" ] ; then
		echo "Chosen restart command: $restartCmd"
		echo "One or more SSL certificates are newer than the current apache2 session. We require a restart!"
		$restartCmd
	fi
fi

”COVID-19 bryr sig inte om dina känslor”

För att förstå problemen med COVID-19 kanske man måste vara verksam inom någon form av problemlösar-bransch. Det kanske är först då man förstår vad det handlar om.

Jag har ett yrke som programmerare där vi ibland möts av rena rama galenskaperna, som mycket handlar om hur man blandar ihop system som inte alltid är redo att hantera uppgifterna man ger dom. Lite som en del sjukdomar alltså, där vissa sjukdomar trivs bättre eller sämre i olika miljöer. Samma sak gäller alltså här, det kommer ständigt nya problem på grund av bland annat ständig rörelse i infrastrukturerna – men lyckligtvis i många fall kommer dom symtom som man känner igen sen tidigare. Därför kan man lösa problemen snabbare, utifrån erfarenheterna.

När vi ställs inför saker vi aldrig sett förr däremot, så är det inte ett problem som blir löst i en handvändning heller. Det finns ett fåtal tillfällen i mitt liv där problemen aldrig blivit lösta heller. Jag betraktar COVID-19 på exakt samma sätt och därmed har FHM och alla kämpar där ute min största respekt för det de gör. Saknar ni de kunskaperna, sluta då killgissa professionalism från soffbordet hemma. Dom är helt enkelt otillräckliga.