fbpx
Att minnas…

====== SSH-Certifikat och lösenordsfria sessioner ======

För att skapa en SSH-länk där inget lösenord för inloggningen krävs (i synnerhet för att smidig-göra backuper mellan två linux-system) kan man skapa ett certifikat som gör det möjligt att överföra data säkert och slippa klartextöverföringar via FTP. Nedan beskrivs hur dessa SSH-nycklas skapas och används.\\

1. ssh-keygen -t rsa

Citat:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.

2. scp /root/.ssh/id_rsa.pub root@:/root/key

3. ssh

4. cat key >>~/.ssh/authorized_keys

5. chmod 700 ~/.ssh/authorized_keys

6. logout

7. ssh

Om allt fungerat enligt planerna så kan nu inloggning ske utan användning av lösenord. En överföring via SCP startas sedan genom exempelvis:

Kod:
scp apache-090529.tar.bz2 root@server:/tmp/mirror

av Tornevall

Fotograf, musiker, filmare. Estetikens alla nyanser i ett, kombinerat med humor och ett förflutet inom vård- nöjes- och programmeringsbranscher.