Radiopratare kan avslöja kändisars telefonnummer utan att veta om det

Det är ofta man hör på radio, när radiopratare tidiga morgnar ringer upp kändisar för att prata med dom. Det är egentligen inget konstigt med det alls, förutom att man kan ta reda på vad kändisen har för telefonnummer på det sättet, eftersom det ofta händer att radioprofilerna slår numret, så att ljudet går ut till lyssnarna. Det är alltså fullt möjligt att hijacka ett telefonnummer, genom att lyssna av (spela in) DTMF-tonerna när numret slås och sedan spela upp dom igen för telefonen… Hur man får fram siffrorna som slagits kan vara lite trixigare om man har en ”vanlig” telefon, men det är absolut inte omöjligt.

Lite illa är förstås detta, framför allt för personer med skyddat nummer.

Plocka fram lista på alla spamkommentarer?

Finns det något bättre än att kunna snabbmoderera kommentarer i wordpress UTANFÖR wordpress egna gränssnitt (eftersom det går snabbare) och samtidigt få dessa svartlistade åt alla andra som också har dessa funktioner påslagna i sina bloggar? Nej, det gör nog inte det! Och aksimet gör samtidigt en del av jobbet, genom att filtrera bort alltihop, så man bara kan markera vad som skall ut i svartfiltret!

Här är queryn:

SELECT c.comment_author_IP,c.comment_content,c.comment_ID,p.post_title,r.term_taxonomy_id,t.name
FROM wp_comments c
INNER JOIN wp_posts p
ON c.comment_post_ID = p.ID
INNER JOIN wp_term_relationships r
ON r.object_id = p.ID
INNER JOIN wp_terms t
ON t.term_id = r.term_taxonomy_id
WHERE p.post_status = ’publish’
AND c.comment_approved = ’spam’

Som sedan visas direkt via ett underbart gränssnitt!

Data-Delar

Fann detta i ett av mina många arkiv. Daterat 2004-06-08. Har inte en aning om vem som skrivit det dock. 

Citat:
DATORN OCH DESS DELARVad är en data?

Om man frågar tio personer vad en dator är får man minst tio olika svar. Det är
egentligen inte så konstigt eftersom datorn är ett så oerhört mångsidigt hjälpme-
del och kan utföra i stort sett vad som helst. Man kan dock hitta gemensamma
egenskaper hos alla datorer och finns en övergripande definition på begrep-
pet dator.
Nästan alla persondatorer som säljs idag är multimediadatorer. En multimedia-
datorer kan utnyttja både ljud och rörliga bilder. förutom text. Program som
utvecklas för multimediadatorer är oftast interaktiva, dvs, datorn kommunice-
ra och låter användaren välja mellan olika alternativ , som i sin tur leder till
olika resultat.

förklaring: jo att man frågar folk först för olika svar och sån är ju bara självklart med den enkla anledningen
att datorn är sån märkvärdig apparat och är som gammelsmurf man kan dessutom tillsammanskopplat hitta
ett eget sätt att vara i dom allihopa apparaterna och där med ska finnas en övertaglig tillställning i själva handlingen
genom apparaten ungefär nära på allihopa männskorapparater som är REA i nu läget kanske måste va specialapparater me special apparater går att tvinga fram dels hörgrej å körande segrejer även om det är skrivgrejer tvkanal där framåtriktat i specialapparater till fördet mesta genominkörda med andra ord samtala och hörs männskan ha valmöjlighet med alla sorters grejer där i sin tur genomkör med alla sorters bedömmning.