fbpx
Fann detta i ett av mina många arkiv. Daterat 2004-06-08. Har inte en aning om vem som skrivit det dock. 

Citat:
DATORN OCH DESS DELARVad är en data?

Om man frågar tio personer vad en dator är får man minst tio olika svar. Det är
egentligen inte så konstigt eftersom datorn är ett så oerhört mångsidigt hjälpme-
del och kan utföra i stort sett vad som helst. Man kan dock hitta gemensamma
egenskaper hos alla datorer och finns en övergripande definition på begrep-
pet dator.
Nästan alla persondatorer som säljs idag är multimediadatorer. En multimedia-
datorer kan utnyttja både ljud och rörliga bilder. förutom text. Program som
utvecklas för multimediadatorer är oftast interaktiva, dvs, datorn kommunice-
ra och låter användaren välja mellan olika alternativ , som i sin tur leder till
olika resultat.

förklaring: jo att man frågar folk först för olika svar och sån är ju bara självklart med den enkla anledningen
att datorn är sån märkvärdig apparat och är som gammelsmurf man kan dessutom tillsammanskopplat hitta
ett eget sätt att vara i dom allihopa apparaterna och där med ska finnas en övertaglig tillställning i själva handlingen
genom apparaten ungefär nära på allihopa männskorapparater som är REA i nu läget kanske måste va specialapparater me special apparater går att tvinga fram dels hörgrej å körande segrejer även om det är skrivgrejer tvkanal där framåtriktat i specialapparater till fördet mesta genominkörda med andra ord samtala och hörs männskan ha valmöjlighet med alla sorters grejer där i sin tur genomkör med alla sorters bedömmning.

av Tornevall

Fotograf, musiker, filmare. Estetikens alla nyanser i ett, kombinerat med humor och ett förflutet inom vård- nöjes- och programmeringsbranscher.