Arkiv 31 maj, 2009

Data-Delar

Fann detta i ett av mina många arkiv. Daterat 2004-06-08. Har inte en aning om vem som skrivit det dock. 

Citat:
DATORN OCH DESS DELARVad är en data?

Om man frågar tio personer vad en dator är får man minst tio olika svar. Det är
egentligen inte så konstigt eftersom datorn är ett så oerhört mångsidigt hjälpme-
del och kan utföra i stort sett vad som helst. Man kan dock hitta gemensamma
egenskaper hos alla datorer och finns en övergripande definition på begrep-
pet dator.
Nästan alla persondatorer som säljs idag är multimediadatorer. En multimedia-
datorer kan utnyttja både ljud och rörliga bilder. förutom text. Program som
utvecklas för multimediadatorer är oftast interaktiva, dvs, datorn kommunice-
ra och låter användaren välja mellan olika alternativ , som i sin tur leder till
olika resultat.

förklaring: jo att man frågar folk först för olika svar och sån är ju bara självklart med den enkla anledningen
att datorn är sån märkvärdig apparat och är som gammelsmurf man kan dessutom tillsammanskopplat hitta
ett eget sätt att vara i dom allihopa apparaterna och där med ska finnas en övertaglig tillställning i själva handlingen
genom apparaten ungefär nära på allihopa männskorapparater som är REA i nu läget kanske måste va specialapparater me special apparater går att tvinga fram dels hörgrej å körande segrejer även om det är skrivgrejer tvkanal där framåtriktat i specialapparater till fördet mesta genominkörda med andra ord samtala och hörs männskan ha valmöjlighet med alla sorters grejer där i sin tur genomkör med alla sorters bedömmning.

Lösenordsfria SSH-sessioner

Att minnas…

====== SSH-Certifikat och lösenordsfria sessioner ======

För att skapa en SSH-länk där inget lösenord för inloggningen krävs (i synnerhet för att smidig-göra backuper mellan två linux-system) kan man skapa ett certifikat som gör det möjligt att överföra data säkert och slippa klartextöverföringar via FTP. Nedan beskrivs hur dessa SSH-nycklas skapas och används.\\

1. ssh-keygen -t rsa

Citat:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.

2. scp /root/.ssh/id_rsa.pub root@:/root/key

3. ssh

4. cat key >>~/.ssh/authorized_keys

5. chmod 700 ~/.ssh/authorized_keys

6. logout

7. ssh

Om allt fungerat enligt planerna så kan nu inloggning ske utan användning av lösenord. En överföring via SCP startas sedan genom exempelvis:

Kod:
scp apache-090529.tar.bz2 root@server:/tmp/mirror

GNU Kalops v1.0.0

Pure Open Source!

Kod:
 
require_once('cook_engine.php');

define('KÖTT', '1 KG');
define('KÖTT_TYPE', 'GRYTBITAR');
define('LÖK', 2);
define('MOROT', 2);
define('SMÖR', '2 MSK');
define('SMÖR_TYPE', 'MARGARIN');
define('SALT', '1 TSK');
define('VITPEPPAR', '1 KRM');
define('VETEMJÖL', '3 MSK');
define('VATTEN', '5 DL');
define('KRYDDPEPPARKORN', 10);
define('LAGERBLAD', 2);
define('STORLEK', '6 PRT');

define('KNIV', true);
define('SPIS', true);
define('SOURCE_HANDLE_SKÄR', 1);
define('SOURCE_HANDLE_SKAL', 2);
define('SOURCE_HANDLE_BRYN', 4);

define('COOK_DESTINATION', 'STEKGRYTA');

function HandleKalops()
{
  $Output = $CookEngine->Chop(KÖTT, KNIV, COOK_DESTINATION, null, SOURCE_HANDLE_SKÄR);
  $CookEngine->Skicka($Output, COOK_DESTINATION);

  $Output = $CookEngine->Chop(MOROT, KNIV, COOK_DESTINATION, null, SOURCE_HANDLE_SKAL);
  $CookEngine->Skicka($Output, COOK_DESTINATION);

  $CookEngine->Bryn(array(MOROT, LÖK, KÖTT, SMÖR));
  $CookEngine->Krydda(array(SALT, VITPEPPAR));
  while ($CookEngine->CookGuard)
  {
    if (KÖTT == "FINFÄRG")
    {
      continue;
    }
  }
  $CookEngine->Add(VETEMJÖL);
  $CookEngine->Add(VATTTEN);
  $CookEngine->Add(KRYDDPEPPARKORN);
  $CookEngine->Add(LAGERBLAD);
  while ($CookEngine->CookGuard)
  {
    if (KÖTT == "MÖRT" && $CookEngine->CookTimer >= "2 TIMMAR")
    {
      continue;
    }
  }
  $CookEngine->Späd("VATTEN", define('TÄCKA_KÖTTET', true));
  $CookEngine->Wait('DUKA');
  if ($CookEngine->CookGuard_Test == FINISH)
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}


class UserHandle Extends CookEngine
{
  function Chop($type = '', $tool = '', $destination = 'trashbin', $size = '', $metod = '')
  {
    global $CookEngine;
    return $CookEngine->HanteraVerktyg($tool, $type, $size);
  }
}

$CookEngine->Init('KÖK');
while (HandleKalops() == false)
{
  // Wait here
}

$CookEngine->Servera();
$CookEngine->Ät();

?>