Cmore killed the internet

Då var det dags igen. Ännu en aktör som tror att de äger världen.

Uppdatering: 88.80.16.49 kan nu användas som IPv6-filtrerande DNS.

Det finns alltså återigen behov att återupprätta en öppen DNS, som filtrerar bort – denna gången Cmores – DNS-förfrågningar mot IPv6 för att de i vanlig ordning kör över oss vanliga hederliga tittare, som dessutom betalar för tjänsterna. Orsaken är respekt- och ansvarslöst hanterande av rättigheter, regioner, ip-adresser och slutkunders internetuppkopplingar. Detta är ett problem som vi inte hade haft om de analoga sändningarna fått vara kvar, så att man kan använda sin TV utan att behöva oroa sig över vilken region eller vilket land man befinner sig i. Märkligt nog har detta blivit en jätteissue, trots att folk använt satellit i en herrans massa år för att kunna snappa upp sitt eget hemlands sändningar. Över internet däremot, pekar alla dessa aktörer finger åt oss och det kan knappast vara meningen att den här makten hos TV-bolagen ens existerar.

Se längre förklaring nedan

Jag läser ofta forum med människor som använder sig utav tunnel-tjänster för att deras internetoperatörer är oförmögna att leverera IPv6 åt sina slutkunder. I de fall som de ändå lyckas med det, är lösningarna så pass dåligt anpassade eller helt enkelt avstängda vid installation (hej Telia) – att de knappt fungerar. Enligt en rapport från PTS finns det många operatörer som inte ens förstår sig på behoven, så därför rullas inte tjänsten ut till slutkunder. I vissa fall hamnar slutkunder, hos exempelvis Bahnhof med flera, även i komplicerade uppkopplingar/fängelser (CGNAT) som gör att åtkomsten till och från internet snarare begränsas ännu mer. Unga människor som sätter upp spelservrar till varandra sitter plötsligt i ett internetfängelse. Behoven finns alltså, men tekniken anses ”fortfarande vara för begränsad för att implementeras”, trots att vi redan haft ett 20-tal år på oss att fixa det här. För att lösa det här måste man alltså göra det själv och i takt med att ”sakernas internet” introduceras kommer det bli mycket värre.

Här uppstår ett obehagligt moment 22, på grund av streamingtjänsterna, som gör att tunnelanvändare plötsligt inte kan använda sina VANLIGA internettjänster för vad de är tilltänka.

De större aktörerna anser nämligen att ”tunnling och VPN-tjänster är ett sätt att kringgå deras sändningar” – alltså återigen något som aldrig varit problem för de gamla hederliga satelliterna. Det spelar heller ingen roll om du bor i samma land som tunneln är upprättad. Varför? Regioner och rättigheter är viktigare. Finns det en risk att någon utomstående får se ett annat lands sändningar är det katastrof. Money talks och mänskligheten blir plötsligt förslavade under något som borde ha varit tillgängligt för alla.

Vadå kringgå?

Ett exempel på hur det kringgåendet fungerar är om du har för avsikt att från Sverige titta på filmer, som bara finns på Netflix i USA (återigen, hej satellit!). Eller för all del Hulu, som enbart tillhandahålls för boende i USA – och militären. Nu har vi inte för avsikt att kolla på Hulu och jag tror att den delen av mänskligheten är försumbar idag, med tanke på hur många tjänster vi har att välja mellan (dessutom krävs USA-stämplade kreditkort, så här räcker vi inte bara ett finger till kunderna utan två).

Det återstående folket som fortfarande har behovrn, skaffar oftast en VPN-tunnel som finns på samma ställe som streamingtjänsten. Här uppstår därmed återigen problemet – omvänt – om du som seriös kund bor i USA men inte får hjälp av din egen operatör – och istället löser det själv. Då kommer VPN/tunneln inte vara legit nog för operatören och du får inte lov att vara med och leka. Plötsligt finns det bara ett val igen, att stänga av den tjänst som stör ”TV-sändningarna”.

Lösningen för att rädda folk ur det här, är att upprätta domännamnstjänster som explicit exkluderar rättighetsinnehavarnas IPv6-kontroller. Man använder helt enkelt en DNS som ger full åtkomst till internet, inklusive IPv6 – men så fort anrop görs till Netflix, Cmore, Viaplay, så kommer dessa DNS-tjänster vidarebefordra alla förfrågningar till ett filter som plockar bort svaren som ställer det för just VPN och tunneltjänsterna.